ادامه مطلب
کشاورز_برنج_کار
۳ دی ۱۳۹۷

داستان مونهیسا هوما MUNEHISA HOMMA

در این مقاله به معرفی و زندگی نامه آقای مونهیسا هوما پدر الگوهای کندل استیک ژاپنی پرداخته می شود. داستانی جذاب که هر معامله گری باید حداقل یکبار آن را بخواند.