×
ادامه مطلب
پادکست تحلیلی هفته شماره 49
۱۱ آذر ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته شماره ۴۹ سال ۲۰۱۸

پادکست تحلیلی رویدادها و شاخص های مهم خبری برای هفته شماره ۴۹ سال ۲۰۱۸ – با شنیدن پادکستتهای تحلیلی فارکس یار در وقت خود صرفه جویی کنید

ادامه مطلب
پادکست_تحلیلی
۴ آذر ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته شماره ۴۸ سال ۲۰۱۸

پادکست تحلیلی از رویدادها و شاخص های مهم خبری در هفته ۴۸ سال ۲۰۱۸ | دیگر لازم نیست سایتهای معتبر تحلیلی را بخوانید، کافیست پادکستهای تحلیلی را گوش دهید.

ادامه مطلب
پادکست تحلیلی فارکس
۲۷ آبان ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته شماره ۴۷ سال ۲۰۱۸

پادکست تحلیلی از رویدادها و شاخص های مهم خبری در هفته ۴۷ سال ۲۰۱۸ | دیگر لازم نیست سایتهای معتبر تحلیلی را بخوانید، کافیست پادکستهای تحلیلی را گوش دهید.

ادامه مطلب
پادکست تحلیلی
۲۰ آبان ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته شماره ۴۶ سال ۲۰۱۸

در انتهای هفته ۴۵ سال ۲۰۱۸ هستیم و برای معامله در هفته جاری پادکست تحلیلی شاخص ها را آماده کردیم که میتواند کمک شایانی بکند به تصمیم گیری های معاملاتی بهتر. این تحلیلها از سایتهای معتبر تحلیلی جمع آوری و برای شما آماده شده است.

ادامه مطلب
پادکست تحلیلی فارکس
۱۳ آبان ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته ۴۵ سال ۲۰۱۸

در انتهای هفته ۴۴ سال ۲۰۱۸ هستیم و برای معامله در هفته جاری پادکست تحلیلی شاخص ها را آماده کردیم که میتواند کمک شایانی بکند به تصمیم گیری های معاملاتی بهتر. این تحلیلها از سایتهای معتبر تحلیلی جمع آوری و برای شما آماده شده است.

ادامه مطلب
پادکست تحلیلی هفته شماره 44 سال 2018
۶ آبان ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته ۴۴ سال ۲۰۱۸

پادکست تحلیلی شاخص ها و رویدادهای مهم خبری در هفته شماره ۴۴ سال ۲۰۱۸

ادامه مطلب
پادکست تحلیلی شاخص های اقتصادی
۲۹ مهر ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته شماره ۴۳ سال ۲۰۱۸

پادکست تحلیلی شاخص ها و رویدادهای مهم اقتصادی هفته شماره ۴۳ سال ۲۰۱۸

ادامه مطلب
پادکست تحلیلی هفته شماره 42 سال 2018
۲۹ مهر ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته شماره ۴۲ سال ۲۰۱۸

[player id=6630]

ادامه مطلب
پادکست تحلیلی هفته 41 سال 2018
۱۵ مهر ۱۳۹۷

پادکست تحلیلی هفته شماره ۴۱ سال ۲۰۱۸

پادکست تحلیلی مهمترین شاخصها و رویدادهای خبری هفته شماره ۴۱ سال ۲۰۱۸

0