ادامه مطلب
۴ مرداد ۱۳۹۷

طرح تجاری (تریدینگ پلن): مدیریت پول و ریسک ها را یاد بگیرید

مدیریت پول و ریسک یکی از مهمترین مهارت هایی است که معامله گران در هنگام ایجاد طرح تجاری خود باید روی آن کار کنند.