ادامه مطلب
شکست جادویی
۱۹ تیر ۱۳۹۷

استراتژی معاملاتی شکست جادویی

چه چیزی استراتژی معاملاتی “شکست جادویی” را متفاوت و جادویی کرده است؟
نتایج شکستهای خوب سودهای زیباست، اما شکستهای “نامعتبر” به سمت زیان بر می گردند. این کتاب اسرار ایجاد شکستهای نامعتبر را فاش خواهد کرد.