ادامه مطلب
اکسپرت فارکس
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

اکسپرت (مشاور خبره) چیست؟

برای آنکه معامله گران و برنامه نویسان بتوانند اکسپرتهای کارآمد تهیه نمایند باید به سه سئوال اساسی ذیل پاسخ بدهند:

۱- چگونه می دانید چه موقع وارد بازار می شوید؟
۲- چگونه می دانید چه موقع از بازار خارج شوید؟
۳- چگونه سرمایه و پول را مدیریت می کنید؟