دانلود
mastering bitcoin
رایگان

Mastering Bitcoin

پیوستن به انقلاب تکنولوژیکی که دنیای مالی را با طوفان تسخیر خواهد نمود. کتاب “تسلط بر بیتکوین” راهنمای شما در مسیر دنیای به ظاهر پیچیده ی بیتکوین می باشد.